Bestyrelsen

Bestyrelsen på Skrødstrup Efterskole er valgt af repræsentanter fra Skrødstrup Efterskoles skolekreds.

Bestyrelsens medlemmer

  • Michael Reckweg, Formand
  • Kristian Lindholm, Næstformand
  • Jonas Langdahl Gormsen
  • Lærke Kirstein Christensen
  • Pia Jacobsen
  • Tina Futtrup
  • Kathrine Kofod
  • Mathias Østergaard

Bestyrelsen på Skrødstrup Efterskole består af 9 medlemmer. De 8  medlemmer er valgt af skolekredsen, mens 1 medlem er udpeget af IM.

Der afholdes ca. 4-5 møder om året.

Hvad er skolekredsen for en størrelse?

I 1971 blev Skrødstrup Efterskoles skolekreds oprettet af personer fra lokalområdet. De ønskede at starte en skole for den danske ungdom. Skolekredsen består af medlemmer, der ønsker at støtte Skrødstrup Efterskoles virke, og i det daglige vil være med til at udbrede kendskab til skolen.

Til den årlige generalforsamling i april vælges der blandt skolekredsens medlemmer 2 medlemmer, der sidder for en 4 årig periode.

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes den 11. april 2024.

Invitation kan findes her.

Dagsorden kan findes her.

Vedtægter

Skolens vedtægter kan findes her.