Bestyrelsen

Bestyrelsen på Skrødstrup Efterskole er valgt af repræsentanter fra Skrødstrup Efterskoles skolekreds.

 

 

Bestyrelsens medlemmer

  • Mogens Nørgaard, Formand og forretningsudvalg
  • Niels Winther, Næstformand, forretningsudvalg og bygningsudvalg
  • Herluf Christensen, Sekretær og økonomiudvalg
  • Elna Højris Fibiger
  • Kjeld Hansen Juhl
  • Birthe Mikkelsen, Bygningsudvalg
  • Michael Reckweg, Bygningsudvalg
  • Marian Didriksen, Økonomiudvalg
  • Dorthe Kiilerich Mikkelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 4 medlemmer er valgt af de lokale, dvs. folk i og omkring Skrødstrup. 4 medlemmer er valgt af folk tilhørende Indre Mission. 1 medlem er udpeget af Indre Missions Hovedbestyrelse.

Der afholdes ca. 4-5 møder om året.

Hvad er skolekredsen for en størrelse?

I 1971 blev Skrødstrup Efterskoles skolekreds oprettet af personer fra lokalområdet. De ønskede at starte en skole for den danske ungdom. Skolekredsen består af medlemmer, der ønsker at støtte Skrødstrup Efterskoles virke, og i det daglige vil være med til at udbrede kendskab til skolen.

Til den årlige generalforsamling i april vælges der blandt skolekredsens medlemmer 2 medlemmer, der sidder for en 4 årig periode.

 

 

Generalforsamling 2018

Datoen for dette års generalforsamling er d. 12. april kl. 19.30.

Dagsorden kan findes her.

Vedtægter

Skolens vedtægter kan findes her.