Kristen efterskole

Alle elever er velkomne på Skrødstrup!
Vi ønsker at være en rummelig kristen efterskole på folkekirkens grund, hvor der er plads til alle - uanset ståsted og trosretning.

Plads til alle

Vi ønsker at være et sted hvor forskelligheder mødes og bliver et fællesskab. Et sted hvor tro og liv mødes og udvider horisonter. Du vil blive mødt ligeværdigt, og vi forventer, at du vil møde andre ligeværdigt.

 Vi ønsker at give et bud på meningen med livet og her venter en lærerflok, der alle tror på Gud.  Måske har du ikke taget stilling til disse ting i dit liv endnu, men på Skrødstrup Efterskole er der plads til alle – uanset om du tror, eller hvad du tror på.

Middagssamlinger

Hver dag har vi en middagssamling lige før middagen, hvor dagens beskeder gives og der holdes en andagt, hvor lærerne læser eller fortæller ud fra en salme, et tema, eller en bibeltekst, beder en bøn og fadervor, hvorefter vi slutter med en sang.

Middagsmaden indledes med at vi synger et takkevers, for den dejlige mad, vi får serveret.

Gudstjenester - et frivilligt tilbud

Nogle søndage er der mulighed for at tage til gudstjeneste for dem der har lyst.

CIA - et frivilligt tilbud

En aften om ugen er der CIA, som betyder Christ in Action. Det er et frivilligt aftentilbud til skolens elever. Bag aftenerne er et volontørteam/unglærere, der tilrettelægger og hjælper til. Her kan dem, der har lyst, være med til at snakke tro eller bare dele livet med hinanden.