Kristen efterskole

Alle elever er velkomne på Skrødstrup!
Vi ønsker at være en rummelig kristen efterskole, hvor der er plads til alle.

Plads til alle

Ja, dig! Fællesskab bliver en vigtig del af din tid på efterskolen, og på Skrødstrup får du lov at dele et fællesskab med dine kammerater, der rækker ud over CS, Instagram og fodbold.

Vi ønsker at give et bud på meningen med livet og her venter en lærerflok, der alle tror på Gud.  Måske har du ikke taget stilling til disse ting i dit liv endnu, men på Skrødstrup Efterskole er der plads til alle – uanset om du tror, eller hvad du tror på.

Middagssamlinger

I den daglige rytme på efterskolen, sættes der hver dag fokus på Gud, gennem vores middagssamlinger i Multisalen.

Til middagssamlingen gives dagens beskeder, holdes en andagt, hvor lærerne læser eller fortæller ud fra en salme, et tema, eller en bibeltekst, beder en bøn og fadervor, hvorefter vi slutter med en sang.

Middagsmaden indledes med at vi synger et takkevers, for den dejlige mad, vi får serveret.

Gudstjenester

Nogle søndage er der mulighed for dem der har lyst, til at tage til gudstjeneste i omegnens kirker.

CIA

En aften om ugen er der CIA, som betyder Christ in Action. Det er et frivilligt aftentilbud til skolens elever. Der er ofte elever med i planlægningen af aftenerne. Bag aftenerne er et volontørteam/unglærere, der tilrettelægger og hjælper til. Her kan dem, der har lyst, være med til at lovsynge, bede, snakke tro eller bare dele livet med hinanden.

 

Værdier

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det er udtrykt og formuleret i Dan Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse. Her fortælles det, at du er værdifuld som menneske og helt unik. I vores hverdag ses vores værdier omsat til praksis, i sprog, samvær, fællesskab og forventninger.