Kristen efterskole

Alle elever er velkomne på Skrødstrup!
Vi ønsker at være en rummelig kristen efterskole på folkekirkens grund, hvor der er plads til alle.

Plads til alle

Ja, dig! Fællesskab bliver en vigtig del af din tid på efterskolen, og på Skrødstrup får du lov at dele et fællesskab med dine kammerater, der rækker ud over CS, Instagram og fodbold.

Vi ønsker at give et bud på meningen med livet og her venter en lærerflok, der alle tror på Gud.  Måske har du ikke taget stilling til disse ting i dit liv endnu, men på Skrødstrup Efterskole er der plads til alle – uanset om du tror, eller hvad du tror på.

Middagssamlinger

Til middagssamlingen gives dagens beskeder, holdes en andagt, hvor lærerne læser eller fortæller ud fra en salme, et tema, eller en bibeltekst, beder en bøn og fadervor, hvorefter vi slutter med en sang.

Middagsmaden indledes med at vi synger et takkevers, for den dejlige mad, vi får serveret.

Gudstjenester - et frivilligt tilbud

Nogle søndage er der mulighed for at tage til gudstjeneste i omegnens kirker.

CIA - et frivilligt tilbud

En aften om ugen er der CIA, som betyder Christ in Action. Det er et frivilligt aftentilbud til skolens elever. Bag aftenerne er et volontørteam/unglærere, der tilrettelægger og hjælper til. Her kan dem, der har lyst, være med til at snakke tro eller bare dele livet med hinanden.