Værdigrundlag

Vi ønsker at være en anderledes kristen efterskole, hvor forskelligheder mødes og bliver et fællesskab. Et sted hvor tro og liv mødes og udvider horisonter.

Vi har øje for vores elever og deres hverdag. Derfor har vi fem kerneværdier på Skrødstrup Efterskole. Dem kan du her på siden blive meget klogere på. Vores fem værdier er:

 • Faglighed
 • Anderledeshed
 • Rummelighed
 • Tryghed og fællesskab
 • Horisontudvidelse

På Skrødstrup Efterskole ønsker vi at synliggøre vores værdier helt konkret. Derfor vil det følgende være en beskrivelse af de pædagogiske virkemidler, vi vil tage i brug for at realisere vores værdier.

Faglighed
Det er værdifuldt, at eleverne på Skrødstrup Efterskole møder høj faglighed, derfor vil vi:
 • differentiere i forhold til den enkelte elev
 • arbejde i teams med fælles forberedelse
 • anvende alternative undervisningsformer
 • tilstræbe et højt elevengagement i undervisningen
 • anvende innovative og entreprenante arbejdsmetoder
 • støtte den unge i beslutninger vedrørende fremtiden
Anderledeshed
Det er værdifuldt, at eleverne på Skrødstrup Efterskole møder en anderledes efterskole, derfor vil vi:
 • være tæt på eleverne
 • skabe læringsrum, som klæder eleverne på til fremtiden
 • have et udbud af linjer og fag som er aktuelle i tiden og unikke i efterskoleverden
Rummelighed
Det er værdifuldt, at eleverne på Skrødstrup Efterskole møder en rummelig efterskole, derfor vil vi:
 • give plads til forskelligheder og være en åben skole for alle
 • gøre den enkelte opmærksom på sit potentiale og fremelske det
 • give plads til dialog om eksistens og det at være unik, skabt af Gud
 • skabe bevidsthed om, at hver enkelt elev er uvurderlig værdifuld
Tryghed og fællesskab
Det er værdifuldt, at eleverne på Skrødstrup Efterskole møder et trygt fællesskab for alle, derfor vil vi:
 • tage den enkelte alvorligt og give tid
 • lægge vægt på venskaber og etikken omkring dem
 • løse konflikter med positionering, forståelse og tilgivelse
 • opmuntre spontanitet, latter og initiativ
 • bestræbe os på, at det altid er relevant, levende og anvendeligt, når vi fortæller dem om den kristne tro
 • udruste eleverne med et styrket selvværd og mod på livet
Horisontudvidelse
Det er værdifuldt, at eleverne på Skrødstrup Efterskole oplever, at deres horisonter udvides, derfor vil vi:
 • udfordre den enkeltes syn på verden og give nye perspektiver
 • lade eleverne møde andre livssyn, holdninger og samfundsforståelser
 • udfordre eleverne derfra, hvor de er
 • anvende læringsrum der skaber værdi for andre
 • udvide elevernes horisonter gennem refleksion, opmuntring og selvbevidsthed
 • skabe rammer for, at man kan lære Gud at kende som et godt fundament for livet

Udarbejdet november 2016 og selvevaluering foretages løbende.