Historie

Skrødstrup Efterskole har til huse i den gamle centralskole. Da skolen blev nedlagt i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1971, kom de tomme bygninger til at fylde meget i den lille by Skrødstrup. Den lokale befolkning forsøgte derfor at skabe basis for at starte en efterskole, men den måtte erkende, at der var brug for noget at bygge skolen op på.

IM var med på ideen

De henvendte sig derfor til IM i området, som var med på ideen. Der blev dannet en skolekreds, valgt en bestyrelse og så gik man i gang med at samle penge ind, så bygningerne kunne købes. Det lykkedes forholdsvis hurtigt. Der blev søgt en forstander og Jørgen og Karin Østerby blev ansat i 1972 til at være med til at bygge skolen op. Der blev søgt medarbejdere, og inden man kunne byde de første elever velkommen skulle der bygges nogle værelser, så de havde et sted at bo. Efter sommerferien 1973 stod den nye elevbygning klar, og resten af skolen var ombygget, så man kunne tage imod det først elevhold.

Læs den oprindelige artikel fra dengang her.

Godt elevtal

Bestyrelse og medarbejdere kunne glæde sig over godt elevtal, som gjorde det muligt at udbygge skolen i de kommende år. Der blev hurtigt brug for flere værelser, lærerboliger, større lærerværelse, dagligstuer, kontorer osv. I løbet af kun 10 år var skolen vokset til det dobbelte, og der var ved at være et godt bagland, der bakkede op om skolen.

Allerede i løbet af de første år lejede skolen sig ind i Arne Holms gård, der ligger til højre for skolen. Her blev indrettet værksteder, plads til heste og får, og da familien flyttede ud, kunne der flytte lærerpar ind i stuehuset, så den også kunne tjene som tjenestebolig. På et tidspunkt blev det muligt at købe hele gården og det gjorde man selvfølgelig.

Til venstre for skolen lå Niels Willadsens gård. Den blev købt i 1989 og ret hurtigt blev den ombygget, så den kunne danne basis for skolens hestehold. Også her blev stuehuset inddraget som lærerbolig.

Nye forstandere

I sommeren 1990 blev forstander Jørgen Østerby syg og måtte overlade roret til lærer Anton Kristensen. Jørgen kom dog tilbage, men måtte i 1992 erkende, at hans sygdom ikke passede sammen med jobbet som forstander. Nøglerne blev overdraget til lærer Jørn og Birthe Lauridsen, der var kommet til Skrødstrup i 1988.

Midt i 90’erne blev dele af tagetagen på skolebygningen renoveret og stuehuset ved hestestalden, der nu var blevet til forstanderbolig fik sig også en ombygning.

I sommeren 1998 fratrådte Birthe og Jørn Lauridsen og pga. forskellige omstændigheder kunne man ikke byde en ny forstander velkommen umiddelbart efter sommerferien. Igen var Anton Kristensen konstitueret nogle måneder sammen med Mette Kristensen, inden man i foråret 1999 kunne byde Vibeke og Morten Nebel velkommen som nyt forstanderpar.

I årene fra 2009-2015 var Jens Medom Madsen og hans kone Lena Medom Madsen forstanderpar på Skrødstrup Efterskole. De var i deres tid på Skrødstrup med til at skabe rammerne for en god efterskole i vækst. Jens blev i foråret 2015 ansat som generalsekretær for Indre Mission og skolen måtte på jagt efter en ny forstander.

Midt på sommeren 2015 tiltrådte ny forstander Mogens Finderup, som tidligere kom fra en stilling som efterskolelærer.

Ny ridehal og idrætshal

I 2004 blev der bygget ny ridehal og idrætshal. Dette var efterhånden tiltrængt, idet den store interesse for både ridning og idræt betød, at de den gamle ridehal og gymnastiksalen ikke levede op til nutidens krav. I foråret 2005 måtte den gamle gymnastiksal bukke sig for stormen, hvilket gjorde det muligt at bygge en ny stor sal, der både kunne være samlingssal, festsal, og musik og teatersal.

Nyt naturfagscenter

I 2008 blev sidste skud af bygninger taget i brug. Det blev et nyt naturfagscenter, der huser fysik, kemi, biologi og geografi. Centret ligger der hvor det gamle stuehus til værkstedsbygningerne lå. Et gammelt stuehus på ca. 200 år, der ikke kunne mere.

Skolens sang kan du finde her.