Økonomi

Få et overblik over prisen for et efterskoleophold på Skrødstrup

Hvad koster et efterskoleophold?

Prisen afhænger af forældrenes indkomst, og dermed hvor stort et statstilskud du kan få. Ugeprisen på Skrødstrup Efterskole 2022/2023 er 2540 kr.

Skitur og udlandstur er inkluderet i prisen
(Undtaget psykologi, se nedenfor).

Beregn din pris

Du kan læse mere om elevstøtte og beregne din pris her.

Indmeldelsesgebyr

1. juni, året før skolestart, opkræves et indmeldelsesgebyr på 1500 kr. Dette beløb indgår senere i skolepengene, og er samtidig en endelig bekræftelse på optagelse.

Depositum og 1. rate af skolepengene

1. april, samme år som skolestart, betales 4500 kr., hvoraf de 2000 kr. er depositum og de 2500 kr. er 1. rate af skolepengene.

Søskenderabat

Ud fra en individuel vurdering er der mulighed for at opnå søskenderabat på egenbetalingen.

Individuel supplerende elevstøtte

Der kan søges om individuel supplerende elevstøtte udover den almindelige statslige elevstøtte. Efterskolen modtager hvert år en pulje fra staten. Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen.

Ekstra egenbetaling

10. All In

10. All Ins rejse                       6.500 kr.

10. Choice - African Adventure

African Adventures rejse                             6.500 kr.

(Hertil skal der påregnes vaccinationer)

Psykologi

Psykologi linjerejse                     4.500 kr.

Ridning

–       egen hest opstaldet                        16.200 kr.

–       låne/ halvpart i skolens hest      900 kr. pr. måned