Økonomi

Få et overblik over prisen for et efterskoleophold på Skrødstrup

Hvad koster et efterskoleophold?

Prisen afhænger af forældrenes indkomst, og dermed hvor stort et statstilskud du kan få. Ugeprisen på Skrødstrup Efterskole 2024/2025 er 2795 kr.

Inkluderet i prisen er en skolepakke bestående af Office 365, skole-hoodie, mulepose, halsedisse og drikkedunk.

Skitur samt studierejsevalg “Europa” og efterårets 3 fællesture: Introtur, Rønbjergtur og storbytur Berlin er ligeledes inkluderet i prisen. 

Beregn din pris

Du kan læse mere om elevstøtte og beregne din pris her.

Proces

I august to år før skolestart vil alle elever blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på 1000 kr. og i august året før skolestart, et materialegebyr på 1500 kr. Begge beløb indgår senere i skolepengene

I februar inden skolestart udsender skolen ansøgningsskema til statslig elevstøtte, som skal udfyldes og returneres af forældre/ værge.

1. april, samme år som skolestart, betales 4500 kr., hvoraf de 2000 kr. er depositum og de 2500 kr. er 1. rate af skolepengene.

I maj måned før skolestart inviteres alle elever til Nye elevers aften

Søskenderabat

Fra og med skoleåret 24/25 giver vi 15.000 kr. i rabat i egenbetalingen for den ene elev, når et søskendepar er elever samtidig.

Lokal efterskolestøtte

Udover statsstøtten kan der være mulighed for at ansøge om yderligere støtte til dit efterskoleophold. Du kan fx. ansøge om lokal efterskolestøtte hos os. Derudover er der mulighed for at du selv kan søge stipendieordninger eller via lokale støttemuligheder i din hjemkommune.

Retningslinjer for tildeling af lokal efterskolestøtte:

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner a 10.000 kr. og 15.000 kr. til et års efterskoleophold. Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer:

  • Udfordret husholdningsbudget i husstanden pga. lav husstandsindkomst.
  • Nedgang i økonomi i husstanden pga. arbejdsløshed eller sygdom.
  • Nedgang i økonomi i husstanden pga. skilsmisse eller dødsfald.
  • Andre individuelle forhold

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I tage kontakt til skolens kontor på 98550144 eller [email protected]

Ekstra egenbetaling

Studierejse

Ekstra egenbetaling til studierejse:

Grønland      6.500 kr.

Europa   Inkluderet i skolepengene

Japan      7.500 kr.

Afrika      7.500 kr.

(Hertil skal der påregnes evt. vaccinationer)

10. All In

Ekstra egenbetaling til Californienrejse:

10. All In      8.500 kr.

Ridning
  • En hest opstaldet                           18.200 kr.
  • Låne/ halvpart i skolens hest      1200 kr. pr. måned