Høj Faglighed

På Skrødstrup Efterskole ønsker vi at have elevens faglighed i fokus. Undervisningen følger Folkeskolens Fællesmål og alle elever har undervisning i folkeskolens obligatoriske prøvefag med undtagelse af 10. All in.

I klasserne arbejder vi med at hæve elevernes eget niveau og udfordre dem i fagene. Vi har dygtige og engagerede lærere, der i dagligdagen arbejder med at skabe motivation for læring. Derfor forventer vi også, at eleverne udviser lyst til at forbedre sig.

Vi har generelt små hold, så alle bliver set, og vi udfordrer eleverne til at være medbestemmende i undervisningen, da vi grundlæggende stoler på at eleverne ønsker at lære.

Niveaudelt undervisning

På Skrødstrup har vi niveaudeling årgangsvis. Det betyder, at eleven i hvert enkelt fag møder undervisning i øjenhøjde – skræddersyet til elevens faglige forudsætninger. På højniveau er undervisningsformen udfordrende og gymnasieforberedende, mens der på grundkursus er lidt bedre tid til at forklare det hele en ekstra gang på en ny måde. Samtidig er det afgørende for os, at ingen elever skal puttes i kasser, og derfor er niveaudelingen individuel for hvert fag, således at hverdagen for hver elev er tilpasset elevens faglige styrker og svagheder.

Målsætning

Det er Skrødstrup Efterskoles målsætning, at alle elever gennem undervisningen klædes på til at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, samt at eleverne dannes til at være aktive medborgere og bæredygtige aktører i et demokratisk samfund.