Høj Faglighed

På Skrødstrup Efterskole ønsker vi at have din faglighed i fokus. Undervisningen følger Folkeskolens Fællesmål og alle elever har undervisning i folkeskolens obligatoriske prøvefag.

I klasserne arbejder vi med at hæve elevernes eget niveau og udfordre dem i fagene. Vi har dygtige og engagerede lærere, der i dagligdagen arbejder med at skabe motivation for læring. Derfor forventer vi også, at eleverne udviser lyst til at forbedre sig.

Vi udfordrer eleverne til at være medbestemmende i undervisningen, da vi grundlæggende stoler på at eleverne ønsker at lære.

Undervisning

Eleverne niveauopdeles efter deres kunnen, for at vi bedst kan lære dem det, der passer ind i deres forudsætninger. Vi arbejder ud fra at elever lærer bedst, når de umiddelbart kan bruge det de har lært. Det er vores hensigt, at hjælpe eleverne derhen, hvor de gerne vil være.

Målsætning

Det er Skrødstrup Efterskoles målsætning, at alle elever klædes på til at kunne gennemføre en gymnasial eller erhvervsuddannelse. Vi ønsker at give eleverne bedre forudsætning for valg og gennemførelse af uddannelse.