Udlandsturen giver kompetencer

Udlandsturen giver kompetencer
  • Forståelse for samt solidaritet og empati med menneskers problemer i andre dele af verden er tæt knyttet til det fysiske møde på udlandsturen.
  • Indsigt i andre menneskers liv, den lokale kultur, religion, samfundsmodel og de politiske forhold med henblik på bedre kulturforståelse.
  • Forståelse for de forskellige globale problemstillinger, vi alle er konfronteret med.
  • Opnå kompetence til at tage stilling og løse de globale problemstillinger.
  • Opnå kompetence til at kunne handle ansvarligt i sociale fællesskaber og til at stå ved egne værdier.

Global dannelse bygger på en forståelse af, at vi alle er verdensborgere og har ansvar og handlemuligheder i forhold til både det lokale og globale perspektiv.