Personlighed og identitet

Hvem er jeg? Hvem er du? Hvem er vi? Spørgsmål der er blevet stillet siden tidernes morgen!
Personlighed og identitet

Hvad gør mig til mig? Vi stiller skarpt på de input der er med til at forme os hver især. Vi kigger på alle de wires der forbinder tanker, følelser og handling – alle de komplekse ting og sager der sætter dig sammen.

Du får en højere forståelse af dig selv og af andre. Vi banker et kæmpe hul i muren til underbevidstheden og arbejder med adfærd og tankemønstre.