Kristen efterskole

Skrødstrup Efterskole er mange ting, men vi er også en efterskole, som hviler på et kristent fundament. Vi bestræber os på at omsætte kristendommen til daglig praksis, som afspejler sig i, hvordan vi møder hinanden i samtale, omtale og væremåde.

Det betyder dog ikke, at du skal være specielt kristen for at føle dig hjemme hos os. Vi ønsker at være en efterskole hvor der er plads til alle  – uanset livssyn og trosretning, Vi ønsker at være et sted hvor forskelligheder mødes og bliver et fællesskab. 

Det betyder det i hverdagen

Hver dag har vi en middagssamling lige før middagen, hvor dagens beskeder gives og der holdes en andagt, hvor lærerne læser, fortæller eller deler ud af egne livserfaringer ud fra en salme, et tema eller en bibeltekst, beder en bøn og fadervor, hvorefter vi slutter med en sang.  Ingen elever forpligter sig på at lytte specielt opmærksomt efter, men alle elever forpligter sig på at gøre det muligt for andre at lytte godt efter. 

Middagsmaden indledes med at vi synger et takkevers for den dejlige mad, vi får serveret. Er man på skolen i weekenden, er der ofte mulighed for at tage til gudstjeneste, men det er frivilligt.

Derudover er der frivillige aftentilbud som fx CIA, der betyder Christ in Action og hvor indholdet svarer til det, der sker i kirkeligt ungdomsarbejde. Bag aftenerne  står volontør eller unglærer. Her kan dem, der har lyst, være med til at snakke tro eller bare dele livet med hinanden.