Familiegrupper

Alle elever er med i en familiegruppe. En gruppe består af 6-8 elever, der er fordelt mellem både 8. 9. og 10. årgang.
Familiegrupper

Til hver familiegrupper er der knyttet en familielærer. Ved ankomstdagen har alle elever og forældre et møde med deres familielærer.

I løbet af året er det familielærerens opgave at sørge for, at alle elever i ens gruppe trives og har det godt. Familielæreren tager mindst 1 gang om året kontakt til hjemmet for at fortælle om, hvordan det går. Hvis vi fra skolens side gerne vil i kontakt med hjemmet er det oftest familielæreren, der ringer eller skriver, og omvendt vil det også være mest hensigtsmæssigt, hvis forældrene kontakter familielæreren, hvis de har noget, de gerne vil drøfte med skolen. Famlielæreren bliver derfor en slags mellemmand mellem skolen og hjemmet.

I løbet af året tilrettelægges forskellige arrangementer eller opgaver, der skal løses fælles i familiegruppen. I de første introdage bruges der lidt tid sammen i familiegruppen, så alle lærer hinanden godt at kende.På lejrskolen, der arrangeres i starten af skoleåret er det også som oftest i familiegruppen at mange opgaver skal løses.

I løbet af året kan familiegruppen selv planlægge små arrangementer og ture. Det kan foregå på skolen eller evt. i familielærerens hjem