Faciliteter

Hestene på efterskolen har gode forhold. Få et overblik over faciliteterne.
Faciliteter

Hestene på efterskolen har gode forhold og trives derfor godt. Stalden og ridehallen ligger på selve skolen, hvilket gør, at du kan bruge mest mulig tid sammen med hestene. Her er et overblik over vores faciliteter:

  • 24 hestebokse
  • Vaskeplads
  • Opvarmet sadelrum
  • Store gode folde med græs. Hestene fordeles i 2 folde efter næringsbehov.
  • Udendørs ridebane 20 x 60 m.
  • Ridehal 20 x 60 m.