CO2-neutral efterskole

Vi har en målsætning om at blive CO2-neutrale.
CO2-neutral efterskole

Gennem de seneste år har vi lavet CO2-reducerende forbedringer på skolens bygninger gennem renoveringer, fremfor CO2-belastende nybyggerier. Vi har et CO2-neutralt træpillefyr, og vi har indgået kontrakt med vores strømleverandør Nordlys A/S om køb af Grøn strøm. Grøn strøm fra Nordlys A/S er CO2-neutral og medfører ingen partikeludledning i luften, men kommer fra danske vindmøller. Dele af efterskolens arealer er henlagt til blomsterenge og områder med træer.