Bæredygtighedspolitik

Bæredygtighedspolitik

På Skrødstrup Efterskole ønsker vi at inspirere, opmuntre og udfordre eleverne til at blive mere bæredygtige. Mange tænker som det første på klima, når de hører det ord, men hos os ønsker vi at fremme meget mere end bare klimabevidsthed.

Den bæredygtige elev er den ansvarsbevidste, reflekterende og handlende elev, der er robust og modstandsdygtig og kan stå på egne ben. Det er en elev, der kan tage vare på sig selv, indgå i sunde nære relationer og træffe bæredygtige beslutninger til gavn for både sine umiddelbare omgivelser og for hele kloden.

Vi ønsker at inspirere ved at gå foran og selv træffe bæredygtige og langtidsholdbare beslutninger og ved at sætte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen både i teori og praksis.

Bæredygtige fyrtårne – pejlemærker på bæredygtighed
Som hjælp til dette anvender vi fyrtårne som pejlemærker, dels for at hjælpe hinanden med inspiration til, hvordan vi kommer videre – men også til at hjælpe med at få implementeret mere bæredygtighed på Skrødstrup. Fyrtårnene, forstået som pejlemærker, skal give lyst til at gøre mere, og er tænkt som en god mulighed for at belyse, både for sig selv og for andre, hvad vi allerede gør på Skrødstrup.