Til download

I forbindelse med din undervisning, finder du her en godtepose af links, overblik og diverse beskrivelser som hjælp til din skolegang. Enjoy!

Årsplaner for 9. klasse

Download dine årsplaner her:

I starten af det nye skoleår vil der løbende komme de nye årsplaner for fagene op på denne side.

Dansk, m

Dansk, h

Matematik, m

Matematik, h

Engelsk, m

Engelsk, h

Naturfag, m

Naturfag, h

Medborgerskab, m

Medborgerskab, h

Tysk

Årsplaner for 10. klasse

Download dine årsplaner her:

I starten af det nye skoleår vil der løbende komme de nye årsplaner for fagene op på denne side.

Dansk, m

Dansk, h

Matematik, m

Matematik, h

Engelsk, m

Engelsk, h

Fysik/kemi

Tysk

All In

Download PDF dokumenter