Regler

Når man er så mange sammen i det daglige, bliver man nødt til at have nogle retningslinjer, så man ikke enkeltvis sætter sin egen dagsorden.
Regler

På en efterskole er der brug for regler, så både elever og medarbejdere har noget at forholde sig til. Her på skolen har vi grundregler, der er skolens overordnede regelsæt. De ser ud som følger:

  1. Indtagelse og opbevaring af alkohol og euforiserende stoffer på skolen samt ankomst til og hjemrejse fra skolen i påvirket tilstand er ikke tilladt under nogen form.
  2. Uden særlig tilladelse er det forbudt drengene at komme på pigernes gange og værelser og ligeså pigerne på drengenes. Det er ligeledes forbudt at have sex.
  3. De obligatoriske arrangementer og den udleveret timeplan skal følges!
  4. Du skal have lyst til at være her.

Det er en klar forudsætning for at være elev på skolen, at man kan respektere og overholde disse grundregler. Overtrædelse kan medføre hjemsendelse.

På Skrødstrup Efterskole vil vi ikke acceptere mobning, og vi forventer god og anstændig opførsel og sprogbrug af dig – såvel i timer som i fritid både på skolen og udenfor denne.

Rygning er ikke tilladt under nogen form.

Vi forventer af dig, at du sammen med os vil arbejde for, at efterskoleopholdet bliver en god og rig oplevelse for alle. Det er vort håb, at du her må modnes og udvikles, så du med glæde kan se tilbage på tiden, du har været her.

Bortviste elever kan ikke senere aflægge besøg på skolen, medmindre dette er aftalt med forstanderen. Dog tidligst efter 2 år.