Omsorg og Miljø

Gensidig respekt og tolerance mellem eleverne og i forholdet til medarbejderne er vigtigt.
Omsorg og Miljø
  • Der lægges vægt på fællesskab. Gensidig respekt og tolerance mellem eleverne indbyrdes og i forholdet til medarbejderne søges fremmet.
  • Det forventes, at eleverne viser vilje til samarbejde på grundlag af skolens ordensregler.
  • Det tilstræbes, at eleverne udviser medansvar for undervisningens gennemførelse, fritidsaktiviteter, praktiske opgaver, skolens bygninger og inventar.
  • Skolen ønsker at medvirke til at eleverne udvikler sans for orden, renlighed og gode manerer. Vi forventer en uhøjtidelig, men høflig omgangsform.
  • Det er vort ønske, at skolens dagligdag i videst mulig omfang præges af det kristne livssyn og kristne værdier.
  • På det faglige område tilstræbes en solid undervisning svarende til folkeskolens praksis. Det betones, at prøveresultater kun til en vis grad kan og skal afspejle elevens udbytte af et efterskoleophold.
  • Elevernes tryghed og tillid til medarbejderne opbygges gennem personalets engagement og kontakt.