Bæredygtig efterskole

På Skrødstrup Efterskole ønsker vi at inspirere, opmuntre og udfordre eleverne til at blive mere bæredygtige. Mange tænker som det første på klima, når de hører det ord, men hos os ønsker vi at fremme meget mere end bare klimabevidsthed.

Den bæredygtige elev er den ansvarsbevidste, reflekterende og handlende elev, der er robust og modstandsdygtig og kan stå på egne ben. Det er en elev, der kan tage vare på sig selv, indgå i sunde nære relationer og også træffe bæredygtige beslutninger til gavn for både sine umiddelbare omgivelser og for hele kloden.

Vi ønsker at inspirere ved at gå foran og selv træffe bæredygtige og langtidsholdbare beslutninger og ved at sætte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på dagsordenenbåde i teori og praksis.